Salg av varmepumper

Varmepumper kommer som luft-til-luft varmepumper, eller som luft-til-vann varmepumper. Vi kan sørge for begge løsninger, fra samme leverandør.

Luft-til-vann varmepumper

Luft-til-vann varmepumper henter varme fra uteluft, og leverer til varmtvann og romvarme. Spesielt i nybygg er denne løsningen effektiv og mye brukt, men det er også et veldig godt alternativ for de som fra før har vannbårent oppvarmingssystem basert på olje- eller elektrisitetsfyring.

Luft-til- vann varmepumper har en varmeeffekt 2,5 til 3,5 ganger så stor som tilført strøm. Det vil være nok til å dekke energibehov mesteparten av året, selv om varmeeffekten påvirkes av temperaturen ute og det derfor på de kaldeste dagene kan være nødvendig med supplerende varmekilder.

Forventet levetid er den samme som ved luft-til-luft, fra 12 til 15 år, med forbehold om at installasjon og vedlikehold utføres på riktig måte. Også her vil investeringen være nedbetalt flere år før levetiden er ute, og den reduserte energibruken vil sørge for at du totalt sett kan spare tusenvis av kroner.

Hva er vannbåren varme?

Vannbåren varme sirkulerer gjennom rør i gulv og radiatorer, etter at de er varmet opp av en varmekilde. Det vannbårne systemet gir behagelig inneklima, med en jevn varme i huset, og styres med tradisjonelle romtermostater eller et sentralt varmestyringssystem.

Det vannbårne systemet fungerer sammen med ulike fornybare varmekilder, som for eksempel en luft-til-vann-varmepumpe, væske-til-vann varmepumpe, biokjel eller solfangere. Tidligere kom oppvarmingen i vannbårne systemer som oftest fra radiatorer, men i dag er det gjerne kombinasjon av systemer som er mest naturlig å velge.

Send forespørsel

For rådgivning og pristilbud kontakt oss på tlf. 33 34 97 77 eller fyll ut skjema.
Våre produkter

Luft-til-vann varmepumper

Luft-til-vann varmepumper henter varme fra uteluft, og leverer til varmtvann og romvarme. Spesielt i nybygg er denne løsningen effektiv og mye brukt.

Luft-til-luft varmepumper

Luft-til-luft varmepumpene henter energi fra uteluften og avgir normalt to til tre ganger så mye varme som den strømmen varmepumpen bruker.

Serviceavtale for varmepumper

Kjøper du varmepumpe hos oss får du samtidig også anledning til å inngå en serviceavtale. Det anbefaler vi på det sterkeste, fordi det gir deg større trygghet. Du får snakke med en profesjonell montør, som hjelper med installasjonen, og du får jevnlig oppfølging og vedlikehold.