Luft-til-vann varmepumper

Luft-til-vann varmepumper henter varme fra uteluft, og leverer til varmtvann og romvarme. Spesielt i nybygg er denne løsningen effektiv og mye brukt.

Luft-til-luft varmepumper

Luft-til-luft varmepumpene henter energi fra uteluften og avgir normalt to til tre ganger så mye varme som den strømmen varmepumpen bruker.